Třídění odpadů ve Středočeském kraji

PRO OBČANY

PRO OBCE A ŠKOLY

SOUTĚŽE

INFORMACE A ODKAZY

Jak třídit

Kam s odpady

Pohádková knížka Třídilka

Odborné semináře
„Jak dál s odpady?“

Materiály k propagaci třídění

Náměty her, soutěží a programů
pro školy

Soutěž obcí „My třídíme nejlépe“

Archiv soutěží

Aktuality

Zajímavé odkazy

Kontakt

Hlavní stránka

Tyto informační stránky byly vytvořeny v rámci přípravy kampaně ve Středočeském kraji za širší zapojení obyvatel a obcí do třídění odpadů a obalů.

 

Aktuality

8. 11. 2014

Odborné semináře „Jak dál s odpady?“

Během listopadu a prosince proběhnou v 9 městech Středočeského kraje semináře zaměřené na budoucí řešené odpadového hospodářství obcí a měst v kraji, aby bylo zajištěno plnění nových cílů pro nakládání s odpady a zejména pak maximální využití komunálních odpadů.

Cílem semináře je seznámit zástupce obcí s návrhem konkrétního řešení v rámci Středočeského kraje pro dlouhodobě udržitelný způsob nakládání s komunálními odpady, který by měl být zároveň ekonomicky a sociálně únosný pro obce a jejich občany.

Více o programu a místech konání.

Přihlášení ZDE.

 

začátek stránky

24. 4. 2013

Projekt „U nás doma třídíme“ bude v letošním roce rozšířen do 21 měst a obcí Středočeského kraje

Po úspěšném loňském projektu budeme pokračovat s rozdáváním pytlů na třídění odpadu ve 21 nově vybraných městech a obcích Středočeského kraje.

V těchto městech budou moci občané získávat v pravidelných měsíčních intervalech sadu pytlů na třídění odpadů. Spolu s touto sadou vždy obdrží informační leták se zajímavostmi z odpadového světa. Každý měsíc pak ještě mohou vyhrát zaplacení poplatku za odpady.

Podpořit třídění odpadu nám pomohou Kontíci, veselé popelníčky, které budou provázet celou kampaň.

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách www.trideni.cz.

 

začátek stránky

1. 3. 2013

Pilotní projekt „U nás doma třídíme“ 2012 úspěšně ukončen

Celkem se do projektu zapojilo 5074 domácností.

11,6 % všech domácností tak každý měsíc získalo sadu pytlů na třídění odpadu.

Celkem bylo rozdáno 475 530 barevných pytlů.

60 zapojených třídičů vyhrálo zaplacení poplatku za odpady pro rok 2013.

Více o projektu na www.trideni.cz.

 

začátek stránky

 

Archiv aktualit

 

 

Třídění odpadů ve Středočeském kraji