Třídění odpadů ve Středočeském kraji

PRO OBČANY

PRO OBCE A ŠKOLY

SOUTĚŽE

INFORMACE A ODKAZY

Jak třídit

Kam s odpady

Pohádková knížka Třídilka

Seminář ODPADY 2015

Materiály k propagaci třídění

Náměty her, soutěží a programů
pro školy

Soutěž obcí „My třídíme nejlépe“

Archiv soutěží

Aktuality

Zajímavé odkazy

Kontakt

Hlavní stránka

Tyto informační stránky byly vytvořeny v rámci přípravy kampaně ve Středočeském kraji za širší zapojení obyvatel a obcí do třídění odpadů a obalů.

 

Aktuality

31. 3. 2015

Změna místa konání semináře ve městě Nymburk

Upozorňujeme na změnu adresy místa konání ve městě Nymburk! Seminář se uskuteční

v Obecním domě, Smetanova 55, Nymburk.

 

 

začátek stránky

23. 3. 2015

Seminář ODPADY 2015 aneb „Co je důležité vědět o odpadovém hospodářství v obci“

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář ODPADY 2015 aneb „Co je důležité vědět o odpadovém hospodářství v obci“, který pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. ve spolupráci se Středočeským krajem.

Cílem semináře je poskytnout zástupcům samospráv měst a obcí komplexní a aktuální informace o celé oblasti odpadového hospodářství (dále jen OH) měst a obcí včetně aktuálních právních norem v oblasti OH, o praktických řešeních hospodaření s odpady ve městech a obcích, informace o systému EKO-KOM, možnostech dotační podpory pro oblast OH či aktuální informace o odpadovém hospodářství Vašeho kraje.

Více o programu a místech konání.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE.

 

začátek stránky

8. 11. 2014

Odborné semináře „Jak dál s odpady?“

Během listopadu a prosince proběhnou v 9 městech Středočeského kraje semináře zaměřené na budoucí řešené odpadového hospodářství obcí a měst v kraji, aby bylo zajištěno plnění nových cílů pro nakládání s odpady a zejména pak maximální využití komunálních odpadů.

Cílem semináře je seznámit zástupce obcí s návrhem konkrétního řešení v rámci Středočeského kraje pro dlouhodobě udržitelný způsob nakládání s komunálními odpady, který by měl být zároveň ekonomicky a sociálně únosný pro obce a jejich občany.

Více o programu a místech konání.

Přihlášení ZDE.

 

začátek stránky

 

Archiv aktualit

Třídění odpadů ve Středočeském kraji